• https://formserv.jp/6054/1
  • 交通アクセス
facebookLINE@Instagramearthquake

入試情報

入試結果

2014年度入試 入試結果

・2015年度入試では、自己推薦入試は実施なし
・2014年度一般入試B方式〔得意教科入試〕は、2015年度入試では実施なし
・2014年度一般入試C方式〔2教科入試〕は、2015年度では一般入試B方式〔2教科入試〕に名称変更
・2014年度一般入試D方式〔1教科入試〕は、2015年度では一般入試C方式〔1教科入試〕に名称変更
・2014年度一般入試W方式〔センター試験併用入試(1教科+センター1教科)〕は、2015年度入試ではセンタープラス方式〔1教科+センター1教科〕に名称変更
・センター試験利用入試(前期)・(中期)・(後期)は、2014年度入試では2教科型のみ実施

経営学部 経営学科

試験区分募集人員志願者数受験者数合格者数倍率
推薦入試(専願制)スポーツ(前期)
30名
34名
34名
34名
1.0
スポーツ(後期)
若干名
3名
3名
3名
1.0
資格取得者
若干名
1名
1名
1名
1.0
自己
3名
7名
6名
6名
1.0
指定校
30名
54名
53名
53名
1.0
推薦入試(併願制)公募推薦(前期)
30名
47名
45名
42名
1.1
公募推薦(後期)
5名
9名
9名
4名
2.3
一般入試前期A方式
35名
113名
111名
88名
1.3
B方式
32名
89名
87名
67名
1.3
W方式
10名
65名
65名
57名
1.1
中期B方式
5名
33名
32名
31名
1.0
C方式
5名
23名
23名
16名
1.4
W方式
3名
11名
11名
11名
1.0
後期C方式
4名
15名
12名
12名
1.0
D方式
3名
10名
9名
9名
1.0
W方式
2名
3名
2名
2名
1.0
センター試験利用入試前期
10名
62名
62名
40名
1.6
中期
3名
6名
6名
5名
1.2
後期
2名
7名
7名
6名
1.2
AO入試
18名
40名
37名
34名
1.1
特別入学者選抜
若干名
0
0
0
-
合計
230名
632名
615名
521名
1.2

人文学部 人文学科

試験区分募集人員志願者数受験者数合格者数倍率
推薦入試(専願制)スポーツ(前期)
若干名
0名
0名
0名
-
スポーツ(後期)
若干名
0名
0名
0名
-
資格取得者
若干名
0名
0名
0名
-
自己
2名
1名
1名
1名
1.0
指定校
15名
36名
36名
36名
1.0
推薦入試(併願制)公募推薦(前期)
20名
33名
31名
28名
1.1
公募推薦(後期)
3名
6名
6名
5名
1.2
一般入試前期A方式
15名
99名
97名
68名
1.4
B方式
13名
72名
70名
50名
1.4
W方式
3名
32名
32名
27名
1.2
中期B方式
3名
17名
17名
14名
1.2
C方式
3名
14名
13名
6名
2.2
W方式
2名
5名
4名
3名
1.3
後期C方式
2名
13名
10名
10名
1.0
D方式
1名
17名
16名
15名
1.1
W方式
1名
7名
6名
5名
1.2
センター試験利用入試前期
4名
54名
54名
40名
1.4
中期
2名
9名
9名
7名
1.3
後期
1名
8名
8名
8名
1.0
AO入試
10名
16名
16名
15名
1.1
特別入学者選抜
若干名
0名
0名
0名
-
合計
100名
439名
426名
338名
1.3

人文学部 心理学科

試験区分募集人員志願者数受験者数合格者数倍率
推薦入試(専願制)スポーツ(前期)
若干名
1名
1名
1名
1.0
スポーツ(後期)
若干名
0名
0名
0名
-
資格取得者
若干名
0名
0名
0名
-
自己
2名
1名
1名
1名
1.0
指定校
15名
28名
28名
28名
1.0
推薦入試(併願制)公募推薦(前期)
20名
30名
30名
28名
1.1
公募推薦(後期)
3名
4名
4名
2名
2.0
一般入試前期A方式
15名
111名
110名
70名
1.6
B方式
13名
92名
91名
66名
1.4
W方式
3名
50名
50名
43名
1.2
中期B方式
3名
22名
22名
20名
1.1
C方式
3名
14名
14名
8名
1.8
W方式
2名
6名
6名
5名
1.2
後期C方式
2名
13名
12名
7名
1.7
D方式
1名
13名
12名
10名
1.2
W方式
1名
3名
2名
2名
1.0
センター試験利用入試前期
4名
60名
60名
34名
1.8
中期
2名
7名
7名
4名
1.8
後期
1名
3名
3名
2名
1.5
AO入試
10名
17名
16名
14名
1.1
特別入学者選抜
若干名
0名
0名
0名
-
合計
100名
475名
469名
345名
1.4

教育学部 教育学科 (学校教育専攻・保育専攻)

試験区分募集人員志願者数受験者数合格者数倍率
推薦入試(専願制)スポーツ(前期)
若干名
7名
7名
7名
1.0
スポーツ(後期)
若干名
2名
2名
2名
1.0
資格取得者
若干名
0名
0名
0名
-
自己
若干名
8名
8名
1名
8.0
指定校
14名
35名
35名
35名
1.0
推薦入試(併願制)公募推薦(前期)
24名
74名
72名
26名
2.8
公募推薦(後期)
4名
17名
16名
8名
2.0
一般入試前期A方式
14名
199名
194名
35名
5.5
B方式
12名
194名
191名
53名
3.6
W方式
4名
123名
122名
47名
2.6
中期B方式
2名
52名
51名
18名
2.8
C方式
2名
43名
43名
11名
3.9
W方式
2名
25名
25名
9名
2.8
後期C方式
2名
27名
25名
4名
6.3
W方式
2名
5名
5名
2名
2.5
センター試験利用入試前期
6名
110名
109名
38名
2.9
中期
2名
18名
18名
8名
2.3
後期
2名
4名
4名
2名
2.0
AO入試
8名
25名
25名
10名
2.5
特別入学者選抜
若干名
0名
0名
0名
-
合計
100名
969名
953名
316名
3.0

教育学部 教育学科 (養護教諭専攻)

試験区分募集人員志願者数受験者数合格者数倍率
推薦入試(専願制)スポーツ(前期)
若干名
0名
0名
0名
-
スポーツ(後期)
若干名
1名
1名
1名
1.0
資格取得者
若干名
0名
0名
0名
-
自己
若干名
4名
4名
1名
4.0
指定校
5名
20名
20名
20名
1.0
推薦入試(併願制)公募推薦(前期)
12名
17名
17名
9名
1.9
公募推薦(後期)
2名
6名
6名
5名
1.2
一般入試前期A方式
8名
54名
53名
26名
2.0
B方式
8名
67名
66名
41名
1.6
W方式
2名
50名
50名
34名
1.5
中期B方式
1名
9名
9名
5名
1.8
C方式
1名
9名
9名
2名
4.5
W方式
1名
4名
4名
2名
2.0
後期C方式
1名
7名
7名
2名
3.5
W方式
1名
2名
2名
1名
2.0
センター試験利用入試前期
3名
45名
45名
23名
2.0
中期
1名
7名
7名
5名
1.4
後期
1名
5名
5名
3名
1.7
AO入試
3名
12名
12名
2名
6.0
特別入学者選抜
若干名
0名
0名
0名
-
合計
50名
319名
317名
182名
1.7

スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科

試験区分募集人員志願者数受験者数合格者数倍率
推薦入試(専願制)スポーツ(前期)
35名
75名
75名
59名
1.3
スポーツ(後期)
若干名
7名
7名
6名
1.2
資格取得者
若干名
1名
1名
1名
1.0
自己
若干名
16名
16名
2名
8.0
指定校
30名
76名
76名
76名
1.0
推薦入試(併願制)公募推薦(前期)
30名
139名
139名
57名
2.4
公募推薦(後期)
5名
32名
31名
8名
3.9
一般入試前期A方式
45名
220名
218名
77名
2.8
B方式
30名
267名
263名
73名
3.6
W方式
10名
166名
165名
43名
3.8
中期B方式
5名
49名
48名
19名
2.5
C方式
5名
47名
46名
16名
2.9
W方式
3名
25名
24名
15名
1.6
後期C方式
5名
21名
19名
3名
6.3
D方式
-
-
-
-
-
W方式
3名
13名
11名
5名
2.2
センター試験利用入試前期
10名
135名
135名
65名
2.1
中期
3名
17名
17名
7名
2.4
後期
3名
11名
11名
6名
1.8
AO入試
15名
65名
63名
19名
3.3
特別入学者選抜
若干名
0
0
0
-
合計
235名
1382名
1365名
557名
2.5

健康栄養学部 管理栄養学科

試験区分募集人員志願者数受験者数合格者数倍率
推薦入試(専願制)スポーツ(前期)
若干名
4名
4名
4名
1.0
資格取得者
若干名
3名
3名
2名
1.5
自己
若干名
4名
4名
3名
1.3
指定校
20名
34名
34名
34名
1.0
推薦入試(併願制)公募推薦(前期)
20名
106名
104名
37名
2.8
公募推薦(後期)
5名
18名
18名
6名
3.0
一般入試前期A方式
15名
91名
89名
18名
4.9
B方式
30名
243名
239名
64名
3.7
W方式
5名
84名
83名
32名
2.6
中期B方式
3名
24名
24名
12名
2.0
C方式
3名
22名
22名
4名
5.5
W方式
2名
10名
10名
4名
2.5
後期C方式
2名
10名
10名
6名
1.7
W方式
1名
2名
2名
1名
2.0
センター試験利用入試前期
6名
53名
53名
9名
5.9
中期
2名
3名
3名
2名
1.5
後期
1名
1名
1名
0名
-
AO入試
5名
40名
40名
11名
3.6
特別入学者選抜
若干名
0名
0名
0名
-
合計
120名
752名
743名
249名
3.0